primary_light.png

Horsens Kommune og Insero Science Academy går sammen om et projekt for samtlige elever i folkeskolen omkring job og uddannelse.

Elever i 1. klasse skal lære om uddannelse og job

 

Hvad er et arbejde? Dét spørgsmål vil elever helt ned til 1. klasse fremover blive stillet i Horsens Kommune. Initiativet er led i et formaliseret undervisningsforløb for samtlige klassetrin i folkeskolerne – også kaldet Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv – som Horsens Kommune og Insero Science Academy er gået sammen om.

 

Projektet har særligt fokus på de erhvervsrettede uddannelser, hvilket blandt andet indebærer, at virksomhedssamarbejder bliver en fast del af skemaet for eleverne i 4.-9. klasse.

 

Bevidsthed om arbejdsmarkedet

Ifølge borgmester Peter Sørensen (S) skal projektet overordnet skabe bevidsthed hos eleverne om arbejdsmarkedet og om, hvilke evner og kompetencer de kan byde ind med.

 

"Det er uhyre vigtigt at give eleverne en forståelse for, at livslang læring er vejen til at få en uddannelse og et job. Derfor skal vi så tidligt som muligt – og altså helt ned i 1. klasse – på forskellige pædagogiske niveauer gøre eleverne bevidste om uddannelses- og jobmuligheder. Set i et lidt større perspektiv skal vi udfordre eleverne på deres uddannelsesvalg og sikre, at deres drømme om et arbejdsliv svarer til virkeligheden. Kort sagt at de unge ender på deres rette hylde", siger Peter Sørensen og understreger samtidig det vigtige i, at virksomhederne bakker op om projektet.

 

Koncepter til skolerne

Under overskriften ”Den nære omverden” skal eleverne i 1.-3. klasse igennem forældres arbejde høre om, hvilke job og arbejdsliv de er tæt på i hverdagen.

 

For eleverne i 4.-6. klasse er virksomhedssamarbejde på skemaet under overskriften ”Det generelle udsyn.” Besøg på eksempelvis større produktions- og erhvervsvirksomheder skal give eleverne et billede af, hvad de mange forskellige typer af jobfunktioner indeholder.

 

I udskolingen (7.-9. klasse) er der intensivt fokus på elevernes uddannelsesparathed og på at få de unges uddannelses- og jobdrømme til at harmonere med virkelighedens muligheder.

 

Lokalområdet løftes 

"Projektet understøtter Inseros strategi om at løfte hele lokalområdet og skabe et højere uddannelsesniveau og flere jobs. Desuden giver projektet et anvendelsesorienteret perspektiv på uddannelse, idet eleverne ved at samarbejde med virksomheder oplever, hvordan de forskellige fag bringes i spil", forklarer Katrine Læssøe Mikkelsen, som er projektleder ved Insero Science Academy.

 

Projektet kører fra skoleårets begyndelse i august 2015 og frem til juni 2016.

Katrine Læssøe Mikkelsen

Team Lead, Education

Insero

 

kami@insero.com

+45 41 77 24 64

Download Vcard