secundary_green.png

Elbil... Skal, skal ikke?

Et nyt beslutningsværktøj skal hjælpe flådeejere til at få en reel vurdering af de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved integrering af elbiler i deres flåde.

 


Insero E-Mobility udvikler i samarbejde med Incentive Partners og Bytelab et online beslutningsværktøj, som skal hjælpe flådeejere med at identificere køretøjer i egen flåde der kan udskiftes med elbiler og beregne de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved at skifte. Projektet finansieres af Energistyrelsen, som har bedt Insero E-Mobility og Incentive Partners om at udvikle et fælles værktøj på baggrund af deres separate ansøgninger til den 4. tilskudsrunde under forsøgsordningen for elbiler.

 


Beregning af potentialet ved elbiler
Det er på ingen måde simpelt at sammenveje investeringsomkostningerne, de ændrede driftsomkostninger og ikke mindst klimaeffekter og ændrede luftemissioner; og sammenholde dem med omkostningsniveauerne ved ikke at investere i elbiler. Dertil kommer spørgsmålet om, i hvilken udstrækning elbiler vil være i stand til at dække det krævede kørselsmønster. Det kræver en kortlægning af kørselsmønstre og en omfattende viden om elbilers kørselspotentiale.

 

Det nye værktøj skal på konsistent og uafhængig vis svare på alle de ovenstående aspekter i forbindelse med en investering i elbiler. I dag eksisterer der ikke et uvildigt og brugervenligt værktøj, der kan vejlede potentielle elbilflådeejere, og der efterlyses et uvildigt beslutningsgrundlag, da usikkerheden omkring elbiler holder mange flådeejere fra at vælge dem.

 

Baseret på registerdata
Målet er at opbygge et værktøj, der uvildigt kan vejlede flådejere i deres beslutning om integrering af elbiler i flåden. Der er derfor brug for et ensartet datagrundlag med henblik på en komparativ analyse med høj datakvalitet. Webapplikationen vil derfor blive integreret mod både motorregistret, som muliggør opslag på bilers registreringsnummer, og mod synsdata, som bl.a. kan bruges til at estimere kilometerstand. Webapplikationen vil blive opbygget i et enkelt og brugervenligt design, hvor brugeren kun skal indtaste ganske enkle data selv. Alle beregningsmodeller og enhedsprisdata ligger i systemet og administreres af projektpartnerne. På denne måde har man fremtidssikret værktøjet, da man til en hver tid kan opdatere de bagvedliggende data, fx. når der kommer nye enhedspriser eller nye emissionsfaktorer.

 

Insero E-Mobility er sammen med projektpartnerne allerede i gang med de første faser af arbejdet med det nye værktøj og ser frem til at webapplikationen kan offentliggøres i foråret 2013. Hos Insero E-Mobility ser vi værktøjet som en naturlig del af grundlaget for vores rådgivningsvirksomhed i fremtiden.