Fleet consultancy about electric vehicles_hero.jpg

Det nordiske elbilmarked vokser hastigt

Det er ikke bare herhjemme i Danmark, at elbilsalget går fremad i år. Elbilduksen Norge fortsætter sin positive udvikling og dominerer det nordiske marked, men Sverige er også for alvor begyndt at røre på sig – her sælger plug-in hybridbilerne især rigtigt godt.

 

Det er en helt ny branchepublikation, Insero Quarterly, der præsenterer den seneste og altså ganske positive udvikling inden for salget af elektriske biler i de nordiske lande Danmark, Norge, Sverige og Finland samlet set. Ved udgangen af årets tredje kvartal var det samlede salg i 2014 på over 22.000 og den samlede bestand af elbiler godt på vej mod at runde 50.000. Med et gennemsnitligt norsk elbilsalg på knap 1.900 pr. måned hidtil i år er milepælen nået siden da.

 

Norge fører an i stor stil
Norge står alene for imponerende 4 ud af 5 solgte elbiler i Norden i 2014, imens Danmark også må se sig overgået af Sverige, hvor plug-in hybridbilerne udgør næsten 70 % af elbilsalget i år. Sverige sidder således på 15 % af det samlede nordiske salg af el- og plug-in hybridbiler i 2014, imens Danmark med sine 4 % blot overgår Finlands 1 %. I Danmark sælges stort set ingen plug-in hybridbiler, idet de ikke – som de rene elbiler – er fritaget for registreringsafgiften. Men måske kommende politiske tiltag på området vil ændre på det. I hvert fald viser det svenske plug-in hybridsalg for tiden hybridteknologiens potentiale som brobygger i den teknologiske overgang fra benzin- til elbiler.

 

De mindre elbilers popularitet stiger
Der er flere interessante tendenser i den seneste nordiske salgsstatistik på elbiler. For eksempel er E-segmentet med Teslas populære Model S faldet 33 % siden sidste år samme tid, imens A- og C-segmenterne omvendt er vokset med mere end 100 %. Her er det særligt henholdsvis VW e-up! og verdens bedst sælgende elbil, Nissan LEAF, der trækker et stort læs. Dette selvom elbilerne her endnu ikke er lige så konkurrencedygtige på prisen i forhold til deres benzinpendanter, som det omvendt er tilfældet i de dyrere bilklasser D og E, hvor et økonomisk incitament som fritagelsen for registreringsafgift i Danmark har haft enorm betydning.

 

For tiden er der stor debat omkring registreringsafgiften på elbiler herhjemme, men i både Norge og Sverige er der også centrale og pågående diskussioner i gang omkring de respektive landes eksisterende elbilincitamenter og deres fortsatte berettigelse. Det bliver derfor interessant løbende at følge udviklingen på det nordiske elbilmarked, hvor incitamenterne uden tvivl spiller en vigtig rolle i udbredelsen.

 

Læs mere om Insero Quarterly og bestilling her