Demand nyhed_hero.jpg

Demand-Response projekt passerer første milepæl

Den første demonstration af et nyt IT-system, der skal give kontorbygninger et fleksibelt energiforbrug, er nu gennemført. Her demonstrerede projektet bag, at det nu er muligt at modellere klimaet i kontorlokaler ud fra data om CO2-niveauet, brugsmønstre og vejrforhold. Dermed har projektet passeret første milepæl.

 

Ved at bruge energi ’på de rigtige tidspunkter’ kan kontor- og erhvervsbygninger være med til at afhjælpe den stigende ubalance, som vedvarende energi skaber i det danske elnet. Det er formålet bag projektet ’Håndtering af demand-response kapaciteten fra erhvervsbygninger’, som netop har gennemført den første test af IT-systemet, der skal muliggøre dette.

 

Demonstrationen blev foretaget i testbygningen Green Tech Center i Vejle. Her demonstrerede projektet, at systemet ved at måle CO2-niveauet i kontorlokaler og indsamle data om temperaturpåvirkninger udefra, automatisk kan justere energiforbruget i kontorlokaler. Ved automatisk at sænke temperatur-, lys- eller ventilationsniveauet i lokalerne på de tidspunkter, hvor elnettet er belastet, eller strømmen er dyr, justeres klimaet og elforbruget løbende i overensstemmelse med den aktuelle anvendelse af lokalet og uden at gå på kompromis med brugernes komfort.

Vejrudsigt og adfærdsmønstre har stor betydning for energiforbrug
Ved at måle CO2-niveauet i lokalerne i Green Tech Center kortlægger og forudsiger systemet virksomhedernes adfærdsmønstre og kan derved skrue op og ned for energiforbruget, så det påvirker indeklimaet i kontorerne mindst muligt, når de anvendes. Systemet sænker således energiforbruget på tidspunkter, hvor der er behov for fleksibilitet, ud fra viden om hvor mange mennesker, der typisk opholder sig i lokalerne på de givne tidspunkter og om der er mennesker i lokalerne.

"En udfordring er, at virksomhederne bruger kontorlokalerne vidt forskelligt. Derfor har vi indtil nu arbejdet på at udvikle et system, der netop tager højde for denne variation i brugen af lokalerne - og bedst muligt imødekommer brugernes komfortværdier,” fortæller Mikkel Baun Kjærgaard, Associate Professor ved SDU Center for Energy Informatics, som er partner i projektet.

 

Systemet indsamler data om CO2-niveauet samt temperaturpåvirkningerne udefra – er det overskyet, skinner solen, og hvor varmt bliver det – og forudser på den måde, om fleksibel ventilation i de kommende timer vil påvirke temperaturen.

 

Den automatiske styring af energiforbruget i kontor- og erhvervsbygninger skal gøre det muligt at spare på energien, når elnettet er mest belastet, samtidig med at de virksomheder, der har deres daglige gang i bygningerne, bliver mindst muligt påvirket på komforten.

 

Projektets næste milepæl bliver at teste, hvordan man bedst styrer et fleksibelt elforbrug. Denne test foregår ligeledes i Green Tech Center.

 

Ronnie Ranch Hedegaard

Seniorrådgiver, Kommunikation

Insero

 

rohe@insero.com

+45 41 77 01 46

Download Vcard