Green-Tech-House Hero.jpg

Demand-Response projekt får positiv modtagelse i Green Tech Center

Projektet ‘Håndtering af demand-reponse kapaciteten fra erhvervsbygninger’, der er finansieret af EUDP, har som mål at undersøge erhvervsbygningers fleksibilitet i fht. elforbrug – en fleksibilitet, der vil bidrage til at sikre den nødvendige netkapacitet i en fremtid, der er domineret af vedvarende - og fluktuerende - energikilder.

 

En vigtig del af disse undersøgelser er brugerne af de to testbygninger – Green Tech Center i Vejle og Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet i Odense – som inddrages aktivt i demonstrationen - bl.a. for at sikre, at tilfredsstillende komfortniveau og indeklima. På den måde kommer de tekniske analyser og brugernes oplevelser til at gå hånd i hånd gennem projektet.

 

Af samme grund blev projektet den 5. maj annonceret på lejerforeningsmødet i Green Tech Center, hvor lejerne, som bl.a. tæller Rambøll, Scanenergi Solutions og Vejle Kommune, hørte mere om de planlagte tests og fik mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter for projektet.

 

Budskabet blev vel modtaget af lejerne, som viste velvilje til at indgå i såvel projektet som  brugerstudierne, og der var flere nysgerrige spørgsmål undervejs, bl.a. i forhold til, hvad der testes på, hvem man kunne kontakte, hvis der var problemer, og hvornår brugerinddragelsen begyndte. 

 

undefined 

 

I nærmeste fremtid vil projektet også blive introduceret nærmere for brugerne af den anden testbygning - Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet.

 

De næste skridt i projektet bliver at kortlægge testbygningernes og brugernes anvendelsesmønstre gennem bl.a. spørgeskemaundersøgelser, ligesom der etableres brugerpaneler med repræsentanter for brugerne af de to bygninger.