Odinsgaard_hero.jpg

Danske boligforeninger siger ja til bæredygtig energioptimering

To danske boligforeninger har valgt at sætte ekstra skub i energioptimeringen af etagebyggerier ved at indgå i det tværnordiske udviklingsprojekt SURE! Det drejer sig om de to Horsensianske boligforeninger, Odinsgaard og Beringsgaard.

 

Siden 1. marts 2014 har projektet SURE! – Bæredygtig Nordisk Energirenovering arbejdet for at inddrage danske, svenske og finske boligforeninger i at optimere energiforbruget i etagebyggerier. Projektet kombinerer tre systemer i én platform: en ny teknologi til at optimere opvarmning og indeklima i eksisterende bygninger, et interaktivt visualiseringssystem, som vil gøre det nemmere at forstå forbruget samt en åben IT-infrastruktur.

 

Interessen for projektet er stor, og flere boligorganisationer har været ivrige efter at deltage og finde alternative løsninger – eller supplementer - til de ellers dyre energirenoveringer, som sjældent tager højde for potentialet i at inddrage beboerne.

- Vi står over for en større renovering af flere ejendomme, heriblandt dem, som indgår i projektet, og derfor er det interessant, at vi allerede nu kan registrere forbrugsmønstre i ejendommene. Efter renovationen kan vi så sammenligne og se, hvor effektiv indsatsen har været.

Fortæller Kenneth M. Frederiksen, Driftsinspektør hos Andelsboligforeningen Odinsgaard i Horsens.

Særlig fokus på brugerinddragelse

For at udnytte det fulde potentiale af energioptimerings-investeringer, har SURE! særlig fokus på inddragelse af beboerne. Her ønsker projektet at skabe et samspil mellem de teknologiske initiativer og energiadfærden blandt beboerne. Nye varmeoptimeringsteknologier, som diagnosticerer og tilpasser bygningens energitilførsel, er allerede blevet installeret i flere svenske boligforeninger, og nu er turen kommet til de danske etageejendomme.

 

"Som boligforening har vi en forpligtelse til at bidrage til mere bæredygtighed, idet vi på den helt lange bane må forvente en vis energiknaphed, og at vi i vores by alle må arbejde med energieffektivitet. Derfor ønsker vi i samarbejde med vore lejere at være med til at udvikle adfærds- og teknisk-orienterede værktøjer, som kan bidrage til nedbringelse af energiforbrug til glæde for den enkelte lejer - og til glæde for miljøet", lyder det fra forretningsfører i Beringsgaard, Jørgen Pommerencke, som håber, at såvel erfaringer som konkrete resultater kan bruges til udbredelse i flere afdelinger i Horsens.

 

Næste skridt mod energioptimeringen

Inddragelsen af beboernes adfærd, som en del af løsningen når boligorganisationer investerer i energioptimering, er stadig underudnyttet. Projektet inviterer beboerne med fra den tidlige fase og tilstræber mest mulig synergi mellem de tilførte teknologiske løsninger og beboernes energivaner. Derfor er et første skridt at kortlægge de handlinger, vaner og ideer, der er forbundet med energiforbrug.

 

"Den tekniske del af løsningen optimerer tilførslen af varme i bygningen, men for at udvide effekten af den teknologiske løsning, undersøger vi, hvordan vi kan gøre lejerne bevidste om bygningens samlede energiforbrug og et sundt indeklima. Derfor inviterer vi nu beboerne til at deltage i det omfang, de har mulighed for det. Det kan være ved at svare på spørgeskemaer, interviews, brugerpaneler eller pilottests", fortæller Munna Hoffmann-Jørgensen, Sociolog og konsulent med speciale i brugerinddragelse ved Insero Business Services, og uddyber: "Fokuserer man udelukkende på den tekniske del af løsningen risikerer man, at brugerne ikke forstår teknologien eller modarbejder den. Derved misser man det fulde potentiale af løsningen". 

 

Brugerinddragelsen er derfor en vigtig del af SURE-projektet, og målet er at skabe større forståelse for energiforbrug og varmespild blandt lejerne ved at bruge et interaktivt visualiseringsværktøj. Derigennem forventes det, at beboerne kan være med til at sænke energiforbruget.

 

 

 

Fakta om SURE!

Partnerne i projektet er: IC-Meter (DK), BaseN (FI), Acreo Swedish ICT (SE), Interactive Institute Swedish ICT (SE), VIA University College(DK), Insero Energy (DK) og Insero Business Services (DK).

Projektet løber fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017 og har et samlet budget på omkring 15,5 mio. kr., hvoraf EUDP har finansieret cirka 6,2 mio. kr. til den danske del. 

Munna H.-Jørgensen

Konsulent, Business & Project Development

Insero

 

mhof@insero.com

+45 41 77 24 62

Download Vcard