primary_light.png

Dansk satellit sendt i kredsløb i rummet

Torsdag d. 21. november blev GOMX-1 satellitten sendt i rummet fra en raketbase i det indre Rusland. Satellitten vil i de kommende måneder demonstrere potentialet for at forbedre sikkerheden for den civile flytrafik, og er udstyret med teknologi fra DSE Airport Solutions fra Horsens.

 

GOMX-1, der er lidt større end en mælkekarton og vejer 2 kg, skal demonstrere hvordan små satellitter kan bidrage til at forbedre kontrollen med flytrafikken ved at give informationer til flyveledelsen om positionen af fly over oceanerne, hvor landbaserede radarer og radiomodtagere ikke har tilstrækkelig rækkevidde. Bag projektet er GomSpace ApS, DSE Airport Solutions A/S ApS og Aalborg Universitet, og med støtte fra Højteknologifonden.

 

Efter opsendelsen i morges er kontakt til satellitten blevet etableret via kontrolstationen ved GomSpace i Aalborg og satellittens helbredstilstand efter den kraftige rystetur på raketten er positivt bekræftet. I de kommende måneder vil data fra satellitten blive analyseret af DSE Airport Solutions fra Horsens, og i samarbejde med ledende aktører med ansvaret for flyveledelsen ved den vigtige atlanterhavskorridor, vil potentialet blive efterprøvet.

 

"Teknologien her har potentialet til at dække vores kunders nuværende 'blinde vinkler og bidrage til en signifikant optimering af flytrafikafviklingen, det er et meget spændende projekt at tage del i", forklarer administrerende direktør i DSE Airport Solutions, Anders Midtgaard.

 

DSE Airport Solutions har udviklet kontrolsystemer til lufthavne siden 1985, og har senest leveret displaysystemer til traditionel radarovervågning til det danske flyvevåben. DSE arbejder med systemer til optimering af trafikafviklingen og dermed til optimering af brændstof og CO2-udledning.

 

Baggrundsinformation
GOMX-1 er en såkaldt "nano-satellit", dvs. en meget lille satellit som er bygget med komponenter tilsvarende hvad man kan finde i en moderne mobiltelefon tilsat en masse viden om hvordan man får denne teknologi til at fungere i rummet hvor bl.a. tryk og temperaturforhold er helt anderledes end på Jorden.

 

Missioner med denne type satellitter kan gennemføres langt billigere end traditionel rumfartsteknologi og er derfor på vej til at revolutionere markedet for satellitter idet det nu ikke længere udelukkende er regeringer der har budget til at udvikle og ibrugtage rumfartsteknologi. Nano-satellitterne vil på sigt udbyde en lang række af services inden for bl.a. overvågning og kommunikation.