secundary_green.png

Dansk e-mobilitetsklynge: Fokus på elbilens rolle i fremtidens intelligente energisystem

To gang om året inviterer Dansk e-mobilitetsklynge til spændende netværks- og inspirationsarrangement. Her mødes medlemmerne af klyngen med det fælles mål at skabe forretning og få et indblik i de nyeste tendenser på markedet for e-mobilitet. Onsdag den 13. april blev årets første klyngemøde holdt i Green Tech centeret i Vejle. Denne gang med fokus på Smart Grid og elbilens rolle i fremtidens intelligente energisystem.

 

Blandt deltagerne i klyngemødet tæller lige fra til serviceselskaber, universiteter, konsulenter og leverandører af elektriske kørertøjer og ladestandere. Det er således en blandet skare af virksomheder og industrieksperter, som udveksler erfaringer og drager nytte af hinandens fagområder.

 

”Fordelene ved at være medlem er helt klart networking og muligheden for at høre, hvad der rører sig på markedet. Det giver mig mulighed for at reflektere over, hvor jeg er henne i branchen og hvilke nye muligheder jeg kan forfølge,” fortæller Jan Aage Hansen, Direktør ved Dansk Elbil Support.   

 

Temaet til klyngemødet fastlægges efter, hvad der er aktuelt og relevant for klyngens medlemmer. Derfor var temaet denne gang sammenspillet mellem elbiler og fremtidens intelligente energisystem også kaldet Smart Grid. I den forbindelse var nøgleaktører indenfor netop dette emne inviteret til at fortælle om den nyeste forskning, udvikling og arbejde med at integrere elbiler i fremtidens energisystem.

 

”Smart Grid er et relevant emne for mig, så det er fedt, at der er så mange samlet, som ved noget om netop det. Jeg har bl.a. fået ideer til, hvordan jeg kan bruge forskellige ladeløsninger til at spille ind i et fremtidigt Smart Grid og nu ved jeg, hvad jeg skal arbejde med fremadrettet, hvis jeg skal udvikle en Smart løsning,” Fortæller Jan Aage Hansen.

 

Verdens største Smart energiprojekt og nyeste resultater

 

Louise Jakobsen, projektleder på et af verdens største smart energiprojekt, ECO Grid 2.0, gav klyngemedlemmerne et indblik i, hvordan projektet netop nu er i gang med at udvikle fremtidens elsystem ved at samle viden om 1000 elkunders energiadfærd. Med denne viden skal projektet udvikle og demonstrere et system, der kan styre brugernes elforbrug til tidspunkter, hvor det gavner el-systemet.

 

Loui Algren fra energinet.dk gav et indblik i udviklingen på det danske energimarked. Her viste han bl.a. hvor begrænset en ressource biomasse rent faktisk er og hvordan potentialet for dansk vindenergi på nuværende tidspunkt er uudnyttet. Faktisk viser det sig, at dansk landvind er den billigste i Europa, hvilket blandt andet hænger sammen med at landet er fladt! Derudover fortalte Loui Algren, at elbilen tegner til at blive den billigste persontransport i Danmark.

 

Desuden havde klyngen inviteret Mie Hvas, Global Business Graduate fra Grundfos til at fortælle om AQtap og den dertilhørende revenue collection teknologi, som addresserer nogle af de udfordringer, man oplever i udviklingslande i henhold til at levere stabil vandforsyning. Hermed indbød oplægget til inspiration og ideer til nye forretningsmuligheder inden for e-mobilitet i udviklingslande. 

 

Tre universiteters bud på elbilens muligheder og udfordringer

 

Til sidst fortalte tre repræsentanter fra Aarhus universitet, Aalborg universitet og DTU om den nyeste forskning og resultater inden for integreringen af elbiler i fremtidens intelligente elnet. Dette udledte spændende diskussioner omkring de udfordringer aktører indenfor e-mobilitet oplever og ser i forhold til at elbiler bliver en del af et Smart Grid system.