primary_light.png

En bæredygtig forretningsmodel

Business Model Canvas

En forretningsmodel er nøglen til succes for enhver virksomhed eller iværksætter – den er alt afgørende for at få succes på markedet. Forretningsmodellen beskriver hvordan virksomheden skaber, tilvejebringer og leverer værdi til kunden og den afdækker de centrale processer, der danner grundlag for en erhvervsvirksomhed.

 

En klar forståelse for virksomhedens forretningsmodel kan skabe en konkurrencefordel på markedet. Ved at forbedre indtægterne samt de underliggende processer, der findes i en virksomhed, kan man dermed tilbyde kunden en højere merværdi. Forretningsmodellen ’Business Model Canvas’ er et redskab, der ofte er blevet anerkendt, da den giver en effektiv analyse af virksomhedens forretningsmodel samt giver virksomhedsejere et overskueligt overblik over resultaterne.

 

Forretningsmodellen ’Business Model Canvas’ er en skabelon for strategisk ledelsen, som er nyttig til at udvikle eller kortlægge en virksomheds forretningsmodel. Modellen er oprindeligt udviklet af Alexander Osterwalder og har til formål at hjælpe virksomheder med at indrette deres hovedaktiviteter efter potentielle kompromisløsninger. Du kan gratis downloade en dansk version af Business Model Canvas (i pdf). Den danske version er oversat af Poul Mouritsen fra Mindbiz og Jacob Salmon. Forretningsmodellen er bygget op omkring 9 byggesten, som vil blive forklaret nedenfor.

KUNDERNE
De er hjertet i enhver forretningsmodel, for en virksomhed kan ikke overleve længe uden sine kunder. Virksomheden kan segmentere sine kunder i forhold til forskellige attributter, som de har tilfælles – fx behov eller adfærd. Segmenteringen gør det nemmere for virksomheden at tilfredsstille de enkelte segmenter. Det er vigtigt for virksomheden at finde de rigtige kundesegmenter, da der gør det muligt attilpasse værditilbuddet til de enkelte kundesegmenter – altså give dem en bedre service og samtidig opnåen konkurrencefordel.

Følgende bør overvejes omkring kundesegmentering:

 • Har nogle af vores kunder behov for et specielt tilbud?
 • Kontakter vi i øjeblikket nogle af vores kunder i gennem en anden distributionskanal?
 • Har nogle af vores kunder brug for en anden type relation?
 • Er der en væsentlig forskel på rentabiliteten hos kundesegmenterne?
 • Er kunderne villige til at betale for de enkelte dele af vores tilbud?

VÆRDITILBUD
Værditilbuddet er de centrale fordele, som en virksomhed tilbyder sine kunder – hvert værditilbud indeholder en samling produkter og/eller services, som kan tilfredsstille behovene hos de enkelte kundesegmenter. Nogle værditilbud kan være de samme, som allerede tilbudes i andre virksomheder, men indeholder også ekstra egenskaber eller attributer. Andre tilbud derimod kan være helt nye og banebrydende. Overvej følgende egenskaber, når værditilbuddet for et produkt eller en service skal vurderes: nyhed, ydeevne, brugertilpasning, ”getting the job done”, design, varemærke /signalværdi, besparelse, tilgængelighed, bekvemmelighed/brugervenlighed, risikoreduktion og/eller pris.

 

VEJEN TIL KUNDERNE
Denne byggesten beskriver, hvordan en virksomhed når og kommunikerer med kundesegmenterne for at levere et værditilbud. Her bliver virksomhedsejeren nødt til at overveje salg, distribution og kommunikation. Overvej følgende spørgsmål, når denne byggesten skal udfyldes:

 

 • I gennem hvilke kanaler vil vores kunder helst kontaktes?
 • Hvordan når vi dem nu?
 • Hvordan er vores kanaler integreret? Og hvilke fungerer bedst?
 • Hvilke er mest omkostningseffektive? Og hvordan integrerer vi dem i vores eksisterende rutiner.

 

KUNDERELATIONER
Virksomheden skal overveje hvilken form for relation, der skal være med hvert enkelt segment. Relationer varierer fra personlig til automatisk. Forretningsmodellen skelner mellem flere forskellige typer kunderelationer, men kan være ens med virksomhedens eksisterende relation med et kundesegment:

 

 • Personlig assistance – relation baseret på menneskelig kontakt.
 • Dedikeret personlig assistance – en kundeansvarlig har personlig kontakt med en enkelt kunde.
 • Selvbetjening - virksomheden stiller alle de nødvendige midler til rådighed, for at kunden kan hjælpe sig selv. Der er ingen direkte kontakt.
 • Automatiseret service – en kombination af selvbetjening og automatiserede processer.
 • Communities – brugerfællesskab, hvor brugerne udveksler viden og hjælper hinanden med at løse problemer.
 • Medskabelse – kunderne er med til at skabe og de opfordres til at hjælpe med udviklingen af nye produkter.

INDTÆGTER
Denne byggesten kortlægger profitten inden for hvert kundesegment. Virksomheden bør overveje, hvilken værdi hvert segment er villig til at betale for. Andre overvejelser kan være, hvordan segmentet foretrækker at betale, og hvor meget hver indtægt bidrager til den samlede profit.

RESSOURCER
Hvilke er de vigtigste ressourcer for at forretningsmodellen fungerer? Disse ressourcer gør det muligt for en virksomhed at skabe og viderebringe et værditilbud, nå markeder, opretholde kunderelationer og skabe profit. De vigtigste ressourcer kan være menneskelige, intellektuelle, økonomiske, fysiske osv..

 

AKTIVITETER
Hvilke er de vigtigste aktiviteter for at virksomheden kan skabe og viderebringe værdi, nå markeder og opretholde kunderelationer? Denne byggesten afhænger meget af den enkelte forretningsmodel – fx hvilken industri virksomheden opererer i og om det handler om software udvikling, styring af forsyningskæde eller problemløsning.

 

PARTNERE
Hvilke partnere er forretningsmodellen afhængige af for at kunne fungere optimalt? Det kan være leverandører, distributører osv.. Hvilke ressourcer og/eller aktiviteter køber vi af vores partnere?

 

OMKOSTNINGER
Denne byggesten afdækker hvilke omkostninger, der er de vigtigste, for at de andre byggesten i forretningsmodellen kan fungere optimalt. Lederen skal overveje hvilke omkostninger, der er de vigtigste og hvilke ressourcer og aktiviteter, der er de mest omkostningsfulde. Overvej hvilke ressourcer og aktiviteter, der er de dyreste. Stordriftsfordele og synergieffekter bør tages med i overvejelserne.

 

Ønsker du at udfordre din forretningsmodel - eller udvikle en ny? Vi kan hjælpe dig med at identificere udviklingspotentialet i din virksomhed