secundary_green.png

Varmeforsyningen i Danmark skal være omstillet til vedvarende energi inden 2035, og med nærvarme går Best Green forrest i feltet for at nå det mål.

Best Green gør Danmark grønnere

Best Green er et varmeserviceselskab med en klar ambition – at fremme den grønne omstilling og gøre det fordelagtigt at vælge en varmepumpe. Redskabet er nærvarme – en varmeløsning som er målrettet bygninger uden for fjernvarmeområder. Her køber, installerer og drifter Best Green varmepumpen, så kunderne slipper for udgifter til service og vedligehold. I stedet betaler de blot for den brugte varme og et årligt serviceabonnement.

 

”Nærvarmekonceptet er helt enkelt: Kunden betaler en fast, lav pris pr. kWh varme. Varmepumpens elforbrug betales af Best Green til en fast pris. Det vil sige, at det er Best Green, som leverandør, der bærer risikoen og omkostningerne ved anlæggets reelle effektivitet”, forklarer Simon Bak Kristensen, direktør i Best Green.

 

Barrierer erstattet af enkelhed
Virksomheden Best Green og nærvarmekonceptet er udsprunget af et projekt støttet af Energistyrelsen. Projektet afvikles af Insero Energy, som ejer Best Green, og har fokus på at finde nye grønne og nemme energiløsninger til boligejere og virksomheder i de landområder, hvor mulighederne i dag er begrænsede.

Det er en langsigtet målsætning, at den danske energiforsyning skal baseres på vedvarende energi. Derfor står vi i Danmark over for store ændringer af energisystemet som vi kender det i dag. Samtidig vil det for de fleste bygningsejere være en god forretning at udskifte sit oliefyr med fx en varmepumpe. Det er derfor vigtigt med projekter som dette, der gør det let at skifte til en miljøvenlig opvarmning.

Henrik Andersen, Kontorchef i Energistyrelsen

I projektet har Insero Energy indhentet data fra 282 husstande over en periode på to år. Det har givet et unikt indblik i, hvordan varmepumper fungerer mest optimalt og indgående erfaringer med energieffektive teknologier.

 

”Sammen med Energistyrelsen udviklede vi konceptet, hvor en virksomhed tager ansvaret for varmeproduktionen i den enkelte husstand – lige fra energitjek til valg af teknisk løsning til installation, drift og afregning. Modsat står kunden udelukkende for klargøring af deres hus til den nye varmeløsning. Det koncept kalder vi i dag for nærvarme”, forklarer Simon Bak Kristensen.


Fra live test til værdifuldt produkt
Nærvarmekonceptet er efterfølgende live testet i et demonstrationsprojekt på 19 familier, som ikke kunne kobles på fjernvarmenettet. Som en del af den grønne omstilling var de, og andre som dem, nødsaget til at kigge efter en mere miljøvenlig løsning.

 

”Ved at teste vores koncept på rigtige familier med virkelige udfordringer har vi været i stand til at optimere varmepumpeanlæggene og driften af dem. På den måde er vi stand til at mindske boligejernes forbrug og installationsomkostninger. Derudover har vi optimeret hele processen med indkøb, installation og drift - sammen med de stordriftsfordele vi opnår, gør det nærvarme til et stærkt økonomisk alternativ”, forklarer Esben Okkels Larsen, teknisk projektleder i Best Green.

 

Et bæredygtigt opvarmningsalternativ
Nærvarme fra Best Green henvender sig til de områder, som ikke har adgang til det kollektive fjernvarmesystem og som i dag har begrænsede muligheder for opvarmning. I Danmark drejer det sig primært om ejendomme med olie- og naturgasfyr. Men ejendomme med træpillefyr kan også drage fordel af nærvarmeløsningen.

 

Og netop alsidigheden gør, at nærvarme også kan være fordelagtigt i større bygninger til for eksempel erhverv eller i kommuner. Skanderborg Kommune valgte som den første kommune i Danmark den grønne varmeløsning. Flere af kommunens bygninger har ikke adgang til fjernvarme, og her er der behov for at tænke i nye løsninger.

I Skanderborg vil vi arbejde for at sikre de lokale landsbysamfund bliver ved med at være attraktive. Det kræver, at vi effektiviserer og nytænker vores løsninger. Med en nærvarmeløsning reducerer vi kommunens CO2 udledning markant. Samtidig sikrer vi en fornuftig – og endda billigere og nemmere – drift.

Jørgen Gaarde, Borgmester i Skanderborg.

Cirkulær økonomi
Samsø Kommune har valgt det grønne alternativ fra Best Green, som et led i deres ønske om at bruge ”cirkulær økonomi”. Med cirkulær økonomi vil kommunen begrænse mængden af affald, forurening og CO2 udledning ved kun at bruge materialer og teknologier, som er produceret grønt og som kan genbruges i nye sammenhænge.

 

”Vi stiller krav til at de anvendte produkter skal være grønne og genanvendelige, og det lever Best Green op til. Helt op til 99 % af varmepumpen kan genbruges, så det er et stort skridt i den rigtige retning i forhold til den grønne omstilling”, forklarer energi- og klimakoordinator i Samsø Kommune, Uffe Kristensen.

 

Interesserede familier, virksomheder og kommuner kan kontakte Best Green via www.bestgreen.dk hvorfra man hurtigt kan beregne, hvor stor en besparelse der er i vente ved at skifte til en varmepumpe.

Simon Bak Kristensen

Direktør, Best Green

 

simk@bestgreen.dk

+45 41 77 24 70

Download Vcard