Fundraising Hero.jpg

8 gode råd til succesfuld fundraising

Der er rigtig mange penge til rådighed til spændende projekter. Alene i Danmark uddeles der hvert år mere end 10 mia. kr., og EU's nye rammeprogram – Horizon 2020 – har et budget på mere end 500 mia. kr., som uddeles over de næste seks år. Så har du en god idé eller mangler du finansiering til at forbedre din virksomhed, er fundraising måske noget for dig.

 

Den gode nyhed er, at selvom det kræver hårdt arbejde, så er det egentlig slet ikke så svært! Vi har her samlet nogle gode råd, der kan hjælpe dig godt i gang.

 

1. Start med den gode idé

Ethvert arbejde med fundraising bør starte med den gode idé. Du kommer nemlig ikke særligt langt, hvis du blot vil lede efter penge bare for pengenes skyld. I startfasen bør du have fokus på, hvordan man du få den gode idé til at blive et støtteværdigt projekt.

 

2. Lav en grundig screening

Der er mange forskellige kilder til finansiering, og der kan være meget vundet ved at identificere den helt rigtige kilde til finansiering. Du kan med fordel kigge på både lokale fonde, regionale puljer, nationale programmer eller europæiske projekt ’calls’ og så arbejde videre med den finansieringskilde, der bedst matcher din gode idé.

 

3. Find de rigtige samarbejdspartnere

Det er også vigtigt, at du allerede i starten overvejer, hvem dine samarbejdspartnere skal være, da dette er med til at fastsætte den endelige ide samt hvor du senere skal søge midler. Skal du arbejde sammen med et universitet, skal det være et internationalt, nationalt eller lokalt projekt eller skal du samarbejde med kunder? Den slags spørgsmål er vigtige at stille sig selv i den indledende fase. Det kan også betale sig at bruge lidt tid på at overveje, om du skal tage en professionel fundraiser med som sparringspartner allerede fra starten. Den professionelle fundraiser har de rigtige teknikker til at skabe det gode håndværk, der ligger bag en god ansøgning, og har ofte den nødvendige knowhow, der skal til for at forøge chancerne for at få midlerne i hus.

 

 

4. Er det nødvendigt at søge penge?

Det er også vigtigt, at du allerede i starten overvejer, om fundraising er vejen frem for projektet. De fleste midler i fundraising-landskabet er risikovillig kapital, som er beregnet til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, hvor der er relativ stor risiko. Projekter, der derimod befinder sig nærmere markedet og dermed er mindre risikofyldte, er det sværere at finde midler til. Hvis din idé eller projekt er tæt på markedet, kan det måske bedre svare sig at investere tid i at finde en eksisterende kunde som samarbejdspartner i stedet for at bruge unødvendige ressourcer på at søge penge. Markedsmodningsfonden er et eksempel på en fond, der støtter markedsnære projekter.

5. Start i god tid

At skrive en god ansøgning kræver hårdt arbejde. Selve skriveprocessen er der ingen hokuspokus ved, hvis du blot har ALT andet på plads. Det er derfor vigtigt at være i god tid med ansøgningen – og specielt på partnerniveau. Det er urealistisk at tro, at du med kort varsel kan få din drømmepartner med i projektet, hvis du starter med at give en kort frist. Det virker først og fremmest uprofessionelt overfor en kommende partner, og samtidig er det for mange store aktører og virksomheder slet ikke muligt at reagere så hurtigt, da de ofte har lange beslutningsprocesser. Så har du allerede en drømmepartner i kikkerten, kan det godt betale sig at inddrage dem tidligt i processen – så er der større chance for, at de kan se sig selv i netop dit projekt, og du får dem med om bord.

 

6. Husk forretningen

Det er vigtigt, at du allerede i ansøgningen beskriver, hvordan du har tænkt dig at videreføre dit projekt efter en given projektperiode. Det har nemlig betydningen for dit projekts succes, om det kan leve efterfølgende. Når projekter fejler, er det ofte fordi den kommercielle del ikke er tænkt ind i projektet fra starten. Følgende spørgsmål skal besvares tidligt i processen, så du ikke ender med et færdigt produkt, der er umulig at sælge: Hvem skal købe, hvem skal sælge, hvordan skal det færdige produkt serviceres, skal vi have patenter for at kunne sælge, og hvordan skal vi fortælle kunderne om vores produkt?  Du kan spare mange kræfter og øge udsigten til at rejse penge, hvis du har én med i ansøgningsforløbet, som har erfaring med fundraising. En professionel fundraiser har kompetencer inden for forretningsudvikling og formidling, har det rigtige netværk samt kendskab til de krav, der stilles. Ved at tage en professionel med i processen fra starten øger du ikke blot din ansøgnings chancer, men du kan samtidig koncentrere dig om andre ting såsom at udvikle din gode idé.

 

7. Overhold både formelle og uformelle krav

De formelle krav er ikke svære at overholde, for de står som regel meget udførligt beskrevet i ansøgningen. Men de uformelle krav er mindst lige så vigtige at overholde. Det drejer sig først og fremmest om at forstå, hvor pengene kommer fra og sætte sig ind i politikker, planer og udviklingsstrategier i fonden, som du søger midler hos. Ofte er fonde nemlig skabt med et større formål, f.eks. at skabe vækst og udvikling inden for et specifikt område eller fremme konkrete interesser. En god ansøgning tager altid højde for disse forhold og beskriver, hvordan projektet opfylder dem.

 

8. Husk dialogen

Det er godt at starte en dialog med bevillingsgiverne tidligt i processen. Især de danske programmer er meget venlige og stiller gerne sparring til rådighed for at sikre, at din projektbeskrivelse justeres, så den lever op til fondens krav og formål. På denne måde sikrer du, at din ansøgning bliver så skarp som muligt.

Som tidligere nævnt er det egentlig ikke så svært at skrive den gode ansøgningen, hvis blot man har mod på at bruge masser af energi eller har den nødvendige knowhow og erfaring. Overstående råd er blot nogle af mange, der kan hjælpe dig med at lave en god ansøgning og få succes med fundraising.