fundraising_hero.jpg

8 fonde og programmer, der støtter SMV’ere og iværksættere

Kapital er ofte en forudsætning for at kunne udvikle en virksomhed eller den gode forretningside. Både i Danmark og i EU er der mange penge til rådighed til netop dette formål – alene i Danmark uddeles der hvert år mere end 10 mia. kr. Men hvor skal man starte, når man skal søge finansiering? Et sted er at skabe et overblik over det store fundinglandskab.

 

Vi har her samlet otte fonde og programmer, der yder tilskud til netop iværksættere og SMV’ere:

Danmarks Innovationsfond investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og ideer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Innovationsfonden havde i 2014 et budget på ca. 1,6 mia. kr. og har flere tilbud målrettet iværksættere og SMV’ere. Med InnoBooster hjælper Innovationsfonden SMV’ere med at realisere de gode ideer og der kan søges hele året. Derudover tilbyder Innovationsfonden Videnpilot, der giver mindre virksomheder mulighed for at ansætte højtuddannet arbejdskraft til innovationsprojekter.

Læs mere om Innovationsfonden

Markedsmodningsfonden har til formål at skabe vækst, beskæftigelse og eksport. Fonden har særlig fokus på SMV’ere inden for grøn omstilling, sundsheds- og velfærdsløsninger, design og andre kreative erhverv. Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet og uddeler årligt 135 mio. kr. til projekter. Tilskuddet afhænger af virksomhedens størrelse, hvor små virksomheder støttes med helt op til 60 % i tilskud.

Eurostars støtter forskning og udvikling af innovative produkter, der kan give SMV’ere en konkurrencemæssig fordel på de internationale markeder. Eurostars programmet støtter transnationale projekter med partnere fra mindst to europæiske lande. Eurostars programmet har et samlet budget på ca. EUR 1,1 mia. Eurostars støtter typisk med 10-15 mio. kr. over en periode på 2-3 år, og et projekt gennemføres typisk af 2-3 SMV’ere og en videninstitution.

Læs mere om Eurostars

EUDP støtter innovative energiteknologier, der skaber vækst og arbejdspladser, øger forsyningssikkerheden og bidrager til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi. EUDP havde i 2014 et samlet budget på 375 mio. kr. Medfinansiering kan være mellem 2,5 og 50 mio. kr. og støtteberettigede projekter omfatter f.eks. bioenergi, vindenergi, solenergi, bølgeenergi, geotermi, energieffektivitet og CO2-lagring. 

Læs mere om EUDP

Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) støtter bæredygtig demonstration og udvikling af nye teknologier, redskaber og processer, der kan styrke bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet. GUDP støtter både små og store virksomheder, hvor der især er vægt på at styrke fødevareerhvervets konkurrenceevne. Støtteværdige projekter omfatter f.eks. bæredygtig planteproduktion, CO2 –neutral energiproduktion og markedsdrevet økologisk produktion.

ForskEL er et dansk energiforskningsprogram, der yder tilskud til elproduktionsteknologier til udvikling af et miljøvenligt og sikkert elsystem. Programmet udbyder årligt 130 mio. kr. til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter. Programmet har tre hovedindsatsområder: energilagring og sammentænkning af energisystemer, Smart Grid og integration af VE og miljøvenlig elproduktion.

Læs mere om ForskEL

Nordic Innovation støtter projekter, der stimulerer innovation i Norden, og her kan alle innovationsaktører søge om støtte. Programmet har forskellige tematiske opslag som løbende annonceres, men der tages også imod ansøgninger uden for disse opslag. Projekter skal have deltagere fra mindst 3 (helst 5) nordiske lande. Programmet har med opslaget Nordic Partnership for Entrepreneurship an Financing særlig fokus på iværksættere. 

Hos ELFORSK har SMV’ere og iværksættere mulighed for at søge støtte til forskning og udvikling inden for effektiv energianvendelse. Der uddeles årligt 25 mio. kr. og mange af disse fungerer som rugekasse for iværksættere til at bringe deres nye viden i anvendelse. Programmet sætter fokus på, at resultaterne munder ud i nye arbejdspladser, eksport, effektive produktionsfaciliteter, energibesparelser samt en større bevidsthed i samfundet omkring effektiv energianvendelse.

Læs mere om ELFORSK

$"&

mio. kr.

bevilliget i 2013-2014

%#

% hitrate

i 2013-2014

#(

ud af 43 projekter

blev behandlet