Brugerdreven innovation_hero.jpg

5 gode råd til succes med brugerdreven innovation

Ofte slår innovation fejl, fordi man antager, at man kender brugernes behov. Men hvis teknologien, produktet eller servicen, du udvikler, ikke dækker et reelt behov hos brugerne, er der stor sandsynlighed for, at produktet fejler. At tænke brugerne ind i innovationsprocessen er derfor et stort skridt på vejen mod succesfuld innovation. 

 

Brugerdreven innovation er en tilgang, der gør det muligt for virksomheder at inddrage brugerne til udvikling og test af nye idéer og innovative produkter, der kan opfylde såvel kendte som ikke-kendte behov. Teknologi kan ikke gøre det alene – du skal vide, hvad det er for et behov du opfylder, og hvad det er, kunden køber dit produkt til at løse.

 

Nedenfor giver vi 5 gode råd til at komme godt fra start med brugerdreven innovation.

 

1. Forstå brugernes behov

 ”Hvis jeg havde spurgt folk, hvad de ville have, så havde de sagt en hurtigere hest”.
Henry Ford, grundlægger af Ford Motor Company, om innovation.

 

Brugerdreven innovation handler ikke om at spørge brugerne, hvad de vil have! I stedet skal man sætte sig ind i brugernes behov og på basis af denne forståelse udvikle en løsning, der dækker disse. Hvorfor? Dels fordi brugerne ikke selv har den teknologiske viden til at komme på en løsning, der dækker deres behov, og dels fordi de måske ikke en gang ved hvad de har behov for. Du (og din virksomhed) er eksperten inden for det område, du arbejder med - det gør dig i stand til at udvikle en løsning, der går ud over det, brugerne troede var muligt. Især når det drejer sig om radikal innovation, der indebærer omfattende forandringer, er det nødvendigt med forståelse for brugernes latente behov. 

Se hvordan brugerne i living lab bliver inddraget i test og tilpasning

Living labs er et godt eksempel på, hvordan man kan kortlægge brugernes behov. Her indgår brugerne i selve innovationsprocessen ved at teste prototyper eller nye teknologier og opnår på den måde større erkendelse af egne behov. Her kan virksomheder få viden om, hvordan brugerne tilpasser sig, bruger den nye teknologi, eller hvordan de accepterer det nye produkt. Den feedback man får ved at lade brugerne prøve produktet af i ”real life situations”, skaber et realistisk billede af brugskonteksten, og de behov den nye teknologi opfylder. Når man lancerer et nyt produkt eller teknologi, vil der altid være en form for risiko, men med konkret kendskab til brugskontekst og reaktioner, kan virksomhederne eliminere noget af denne usikkerhed. Desuden har virksomheden mulighed for at tilpasse produktet yderligere for at øge chancerne for succes. Denne type viden er unik og brugbar, og kan ikke findes ved udelukkende at kigge på overfladiske forhold om forbrugerne så som data, statistik og generaliseringer. Man kan ligeledes kortlægge brugernes behov gennem kvalitative interviews, probing og observation.

2. Definér hvilken brugertype du er interesseret i

 

Vær opmærksom på, hvilken type bruger du vil arbejde med. Her skelner man ofte mellem superbrugere eller almindelige brugere.

 

Superbrugere er de fremmeste brugere af et bestemt produkt eller service og er kendetegnet ved at være særligt motiverede, da de selv forventer at opnå en fordel af en løsning, der opfylder deres behov. Superbrugerne accepterer hurtigere en ny teknologi og har i nogle tilfælde selv været med til at modificere produkter for at skabe løsninger, der dækker deres behov. Derfor indgår superbrugere ofte på lige fod med øvrige udviklere i en innovationsproces og deltager bl.a. i workshops. Observation er ligeledes et brugbart værktøj, til at indhente viden om superbrugerens interaktion med et produkt eller prototype.

 

Det kan være forskelligt fra produkt til produkt, om man har brug for at forstå den brede masses behov eller om man vil indhente viden om superbrugerne og deres anvendelse af produktet.

3. Husk ikke-brugerne

 

Ofte sker den radikale og mest nyskabende innovation de steder, hvor man i første omgang mindst venter det. Det er derfor en god ide at kigge på et helt andet marked eller målgruppe. Send derfor prototyper ud til andre end den målgruppe, du anser, som din umiddelbare– det kan lede til uventede resultater.

 

Fx troede virksomheden Iridium, der udvikler satellittelefoner, oprindeligt, at deres telefoner skulle bruges af forretningsfolk, der havde behov for altid at have god forbindelse. Da de lancerede telefonerne viste det sig, at de var for tunge og ikke fungerede optimalt i storbyer og inde i bygninger, hvilket gjorde dem uegnede til forretningsfolk.  Efter at have undersøgt flere målgrupper og markeder viste det sig derimod, at deres telefoner var perfekte til mere specifikke markeder så som militæret, minearbejde og olieindustrien. Havde Iridium undersøgt deres brugere inden de brugte penge på både lancering og markedsføring, havde de hverken spildt penge eller tid. 

4. Kilden til innovation er ikke teknologi

 

I lang tid har der været en opfattelse af, at kilden til innovation og konkurrencefordele er teknologisk innovation. Vi ser dog i stigende grad, at de bedste innovationer er de produkter, der har en forståelse for menneskelige faktorer. Innovationer såsom Facebook, Uber, AirBnB, Instagram osv. er selvfølgeligt opfindelser, der bygger videre på internettet, men det er også innovation, der forstår at iscenesætte mennesker og de menneskelige behov. Inddragelse af brugerne i udviklingen af nye løsninger, produkter og service anses derfor i højere grad som en nødvendig og værdifuld proces. 

 

Se hvad AIRBNBs hemmelige våben er, og hvordan deres brugere bliver en del af teknologien 

5. Det er billigere at opdage fejlen på tegnebrættet

 

Jo tidligere man opdager et produkts fejl, des billigere er den at rette. Introducerer man et helt færdigt produkt på markedet uden at have testet det af forinden, risikerer man, at der ikke er nogle, der vil have det. Jo før du introducerer din prototype, des bedre muligheder har du for at rette fejlen og samtidig får du unik viden som dine konkurrenter ikke har. Derfor er det en god ide at inddrage brugerne så tidligt i processen som muligt, så du sikrer, at dit produkt eller løsning opfylder et reelt behov. En tankegang, der ofte kobles til lean innovation.

Munna H.-Jørgensen

Konsulent, Business & Project Development

Insero

 

mhof@insero.com

+45 41 77 24 62

Download Vcard