;

Sine Bjerre Martinussen

Konsulent, Education

+45 41 77 24 71

Profil

Jeg fungerer som brobygger mellem uddannelse og erhverv, hvor jeg i samarbejde med diverse aktører udvikler læringsforløb for uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Derudover har jeg desuden fokus på innovation og entreprenørskab.

 

Jeg interesserer mig for, hvordan elever og studerende i samspillet med uddannelse og erhverv udvikler deres karrierekompetence, og jeg er optaget af at støtte op om de processer, der danner baggrund for karrierelæring.

 

Jeg har en baggrund som efterskole- og folkeskolelærer og har i 9 år arbejdet som ungdomsuddannelsesvejleder. Sideløbende har jeg taget en diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning samt videreuddannet mig inden for innovation og entreprenørskab med fokus på procesfacilitering. Jeg har erfaring med at udvikle projekter på lokalt, nationalt og internationalt plan.

Sine Bjerre Martinussen

Konsulent, Education

Insero

 

sima@insero.com

+45 41 77 24 71

Download Vcard

ER DU INTERESSERET I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB?

Har du har spørgsmål, eller vil du i kontakt med mig så ring på tlf. 41 77 24 71, send en mail på sima@insero.com eller brug kontaktformularen nedenfor.