Sure_1600x700_hero.jpg

SURE! – Bæredygtig nordisk energirenovering

Eksisterende byggeri tegner sig i dag for op mod 40 % af det samlede energiforbrug og 36 % af det samlede CO2-udslip i EU. Det er en udfordring, da nybyggeri kun udgør 1 % af den samlede bygningsmasse i Europa, hvorfor de fleste eksisterende bygninger stadig vil være i brug i 2050.

 

Desuden tager nuværende energirenoveringer som oftest afsæt i bygningsmæssige forbedringer, og de er både dyre, ineffektive og tager sjældent højde for potentialet i at inddrage beboerne og påvirke dem til at få mere energieffektive vaner. Status quo udgør således en gordisk knude, der forhindrer dybere energirenoveringer.

Energioptimering

SURE! er et tværnordisk projekt, der har til formål at udvikle en effektiv og billig løsning til at opnå energibesparelser og samtidig kortlægge energiforbruget i etageboligbyggerier, som står foran renovering. Projektet kombinerer tre systemer i én platform: en ny teknologi til at optimere opvarmning og indeklima i eksisterende bygninger, et interaktivt visualiseringssystem, som vil gøre det nemmere at forstå forbruget samt en åben IT-infrastruktur. 

Brugerinddragelse

Som partner spillede Insero Business Services en stor rolle i udarbejdelsen af projektansøgningen og er nu ansvarlig for inddragelse af beboerne og husejerne samt formidlingen af resultaterne i projektet – herunder udvikling af hjemmeside. Insero Energy er ligeledes partner og håndterer indsamling og behandling af energiforbrugsdata og giver input til energioptimeringen. Begge selskaber spiller en aktiv rolle i rekrutteringen af boligforeninger til projektet.

Fakta

Projektet løber i perioden 2014-2017

Projektet er finansieret af EUDP, Energimyndigheten (Sverige), Formas (Sverige) og Tekes (Finland) under det tværnordiske initiativ Nordic Built. IC-Meter, VIA UC og Insero fra Danmark deltager i projektet. Fra Sverige deltager virksomhederne Ecofective, Acreo Swedish ICT og Interactive Institute Swedish ICT, mens BaseN er med fra Finland.

!%

% energibesparelse

med ny teknologi

#*

% energibesparelse

med bæredygtig adfærd

#

årigt

projekt

Munna H.-Jørgensen

Konsulent, Business & Project Development

Insero

 

mhof@insero.com

+45 41 77 24 62

Download Vcard