Varmepumpe_hero.jpg

Styr Din Varmepumpe - Intelligent online varmepumpe kontrol

Før man kan realisere den individuelle varmepumpes potentiale som del af et nationalt Smart Grid, så skal der være et tilstrækkeligt stort antal forbrugere, der køber og installerer intelligent styrede varmepumper. Disse varmepumper skal være koblet op på den samme infrastruktur og bruge de samme internationale datakommunikationsstandarder.


Danmarks største living lab eksperiment
Et konsortium med Insero i spidsen har udviklet en åben infrastruktur til styring af små varmepumper og demonstrerer infrastrukturen i samarbejde med 280 varmeforbrugere. I hvert hjem er der installeret en styringsenhed, der kan tænde og slukke varmepumpen efter elprisernes udvikling og forbrugerens ønske om opvarmning i hjemmet. På den måde kan varmepumpens energiforbrug flyttes væk fra de spidslastperioder, hvor strømmen er dyr og sort, til de perioder, hvor strømmen er billig og grøn. Infrastrukturen reducerer altså både forbrugerens elpris og det samlede CO2-udslip.

 

Potentiale som regulator på elnettet
Dataopsamling på varmepumperne har givet ny detaljeret viden om varmepumpens performance, om husstandens varmeforbrug og om små varmepumpers samlede potentiale som regulator på elnettet. Næste skridt er at videreudvikle den aktive styring af varmepumperne. Samtidig skal projektet udvikle og implementere den internationale IEC61850 datakommunikationsstandard, der er en forudsætning for en fuld Smart Grid udrulning af individuelle varmepumper.


I forbindelse med projektet er Insero ansvarlig for forretningsmodeller, dataanalyse, kravsspecifikationer og projektledelse.

 

Fakta om projektet

Projektet startede i 2010 og driftes fremadrettet af selskabet Intelligent Energistyring A.m.b.a.

Projektet været finansieret af både ForskEL og ForskVE. Konsortiet, der driver platformen, består af ArosTeknik, Neogrid Technologies, LIAB, Exergi Partners, Teknologisk Institut, EURISCO, Grundfos sensor og Insero.

Infrastrukturen ejes af andelselskabet Intelligent Energistyring A.m.b.a.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om HPCOM projektet. Ring til Claus Weber på +45 4177 0157, send ham en e-mail på cwch@insero.com eller brug kontaktformen nedenfor.

 

Claus Weber

Projektspecialist, Energy Solutions

Insero Energy

 

cwch@insero.com

+45 41 77 01 57

Download Vcard