Stategisk energiplanlægning_hero.jpg

Strategisk energiplanlægning for region Syd

Region Syd sætter fokus på at forbedre kommunernes  energiplanlægning og omstilling af energisystemet, så de følger den nationale klimamålsætning om at udfase fossile brændsler og omlægge det danske energisystem til vedvarende energikilder senest i 2050. Hvis målet skal nås, er det ikke nok at fokusere på mere energieffektive produkter. Hele energisystemet, som det kendes i dag skal gentænkes. 

 

Den faktiske energiplanlægning

I forbindelse med strategiprocessen står Insero Energy og Clean for dataindsamling og udarbejder energibalancer for de nuværende energisystemer i de 22 kommuner. Derudover står Insero Energy for at udarbejde en række scenarier for den fremtidige udvikling af energisystemerne. Dette arbejde udføres i samarbejde med projektets partnergruppe, som består af kommuner og forsyningsvirksomheder i regionen.

 

Platformen Energy Together

Insero Energy beregner konsekvenserne af forskellige valg og beskriver de påvirkninger, som scenarier kan have i regionen med fokus på erhverv og borgere – som input til beslutningstagerne. Platformen Energy Together bruges til formidlingen af de komplekse energisystemer i kommunerne, i energistyrelsens scenarier for det danske energisystem og til at formidle de simulerede fremtides scenarier i regionen. 

Fakta om projektet

Projektet løber fra 2014-2015 og finansieres af RegionSyd og Energistyrelsen. Clean og Insero Energy er konsulenter på projektet. 

 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål om projektet strategisk energiplanlægning? Så kontakt Anders Lahn Baatrup på +45 4177 0145, send ham en email på anl@insero.com eller brug formularen herunder.