Hero med skygge.jpg

Flexgas - grønne naturgasfyr

Gas/elpatron hybrid kan reducere CO2-udslippet
Dansk Gasteknisk Center arbejder på en løsning, der kan gøre gasfyret grønnere. Ejere af gasfyr skal have mulighed for at erstatte gasforbrug med elforbrug i de perioder, hvor der er billig og grøn el fra vindmøller i energisystemet. Det betyder, at fossil brændsel erstattes med vedvarende energi og varmeudgifterne reduceres.

 


CO2-besparelser er sund forretning.
I projektet Flexgas udvikler Dansk Gasteknisk Center en add-on løsning til gaskedler, hvor en elpatron kan supplere den eksistrende naturgaskedel i varmesystemet i en husstand. Hybridløsningen skal på sigt fjernstyres af et driftsselskab, som automatisk aktiverer elpatronen i de perioder, hvor det er økonomisk rentabelt. Som en del af projektet udarbejder Insero en forretningsplan for driftsselskabet, samt indledende analyser af markedet og potentialet for Flexgas-konceptet.

Fakta om projektet

Projektets løbetid er 2014-2016. Projektet finansieres af EUDP.

Konsortiet består af Dansk Gasteknisk Center, Neas Energi, Metro Therm, Neogrid og Insero.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål om Flexgas projektet, så ring til Anders Lahn Baatrup på +45 4177 0145, send ham en email på anl@insero.com eller brug kontaktformularen nedenfor.