Finesace2_1600x700.jpg

FINESCE - Future Internet Smart Utility Services

En pålidelig, bæredygtig og omkostningseffektiv energiforsyning er øverst på den politiske dagsorden verden over lige nu – ikke mindst i Danmark, hvor der er store ambitioner på klimaområdet. Hele Europa er optaget af forsyningssikkerhed, og der skal findes løsninger på en række energimæssige udfordringer på én gang. En udfordring er bl.a. at balancere udbud og efterspørgsel af energi i fremtiden, og her spiller Smart Grid en vigtig rolle. Smart Grid skal således styre og optimere balancen mellem udbud og efterspørgsel af energi på en intelligent måde.

Ny IT-Infrastruktur

FINESCE (Future Internet Smart Utility Services) er en del af en større europæisk satsning, FIWARE, der har til formål at udvikle en åben IT-infrastruktur, som kan bruges til at skabe app-baserede løsninger inden for alle områder af fremtidens Internet. FINESCE har til formål at afprøve den udviklede IT-infrastruktur inden for energiområdet. Helt konkret arbejdedes der på at realisere bæredygtige og intelligente realtids energi-services. Det sker blandt andet gennem teststeder i syv europæiske lande, hvoraf det ene ligger lige midt i Inseros geografiske område.

Levende laboratorium

Projektkonsortiet består af førende energi- og IT-operatører, producenter og tjenesteudbydere samt forskningsinstitutioner og SMV'ere fra hele Europa. I projektet står Insero for at udvikle et system, der skal bruges til styring af energiproduktion og –forbrug hos private familier – det har udmøntet sig i det levende laboratorium Insero Live Lab i Stenderup. Som en del af Inseros arbejdspakke i projektet, etableres der sideløbende en lignende konstruktion i et kontorbyggeri i Madrid.

Internetbaseret optimisering

Insero Business Services er arbejdspakkeleder for de tests, der finder sted i Stenderup og Madrid og varetager afrapportering, koordinering, brugerinddragelse og formidling af de gode resultater samt overblik over krav, formalia og milepæle. Desuden sikrer Insero Business Services en effektiv grænseflade til kommissionen og projektledelsen. Insero Software har ansvaret for at udvikle den internetbaserede fjernoptimering af anlægsdriften, som skal være med til at balancere energiproduktion- og forbrug. Både Insero Business Services og Insero Software spillede en stor rolle i ansøgningsprocessen, som sikrede, at Insero fik projektet i hus – et arbejde der bl.a. bestod i at identificere og koordinere det rette konsortium samt udforme ansøgningen.

FAKTA

Projektet løber i perioden 2013-2015.

Projektet har et samlet budget på 143 mio. kr. og er finansieret af EU under FP7-programmet. Ericsson er koordinator i projektet, der ud over Insero tæller en række internationale partnere på tværs af teststederne i syv europæiske lande, herunder bl.a. E.ON, Honeywell, RWTH Aachen University, Engineering Ingegneria Informatica SPA, Grenoble Institute of Technology og Acciona Infraestructuras S.A. 

!$#

mio. kr.

i samlet budget

#

årigt

projekt

'

teststeder

i hele Europa

Christina Ernst Jørgensen

Projektkonsulent, Business & Project Development

Insero

 

chjo@insero.com

+45 41 77 01 54

Download Vcard