DJI_0013-Edit Header.jpg

EcoGrid 2.0 demonstrerer et marked for fleksibelt elforbrug i private hjem

I en fremtid, hvor det meste el kommer fra vedvarende energi, er der behov for at kunne styre elforbruget, så det matcher den svingende elproduktion. Når der er vindstille – eller solen ikke skinner – vil der være mindre el og i disse perioder er det en fordel, at forbrugere kan skrue ned for elforbruget eller flytte det til perioder, hvor der produceres mere el. Projektet, EcoGrid 2.0, demonstrerer 1000 forbrugeres rolle i at balancere fremtidens elnet ved at demonstrere et elmarked for fleksibelt elforbrug fra private hustande. 

 

Fremtidens smarte elforbrugere

 

Over en periode på tre år fjernstyrer projektet 1000 varmepumper og elradiatorer på Bornholm, så apparaternes elforbrug udnyttes optimalt i elsystemet. Her undersøger projektet blandt andet, hvad elkunderne skal tilbydes for at lade deres elforbrug styre, og hvornår komfortgrænserne bliver nået. 

 

Bindeled mellem husstande og elsystemet

 

Som partner i projektet udvikler og leverer Insero den Aggregator, som skal bygge bro mellem husstandene og elsystemet. Der er brug for dette bindeled mellem husstandene og elsystemet, da det at styre én varmepumpe efter produktionen ikke giver meget mening for elsystemet. Hvis man derimod kan samle (aggregere) 500 eller måske flere tusinde apparater, begynder det at blive interessant. Aggregatoren kan således ‘pulje’ fleksibelt elforbrug fra mange husstande og sælge det på elmarkedet.

FAKTA OM PROJEKTET

  • EcoGrid 2.0 er et udviklings- og demonstrationsprojekt
  • EcoGrid 2.0 afløser EcoGridEU-projektet og genbruger allerede installeret udstyr til kontrol og styring af elvarme og varmepumper
  • 1000 bornholmske elforbrugere deltager i EcoGrid 2.0
  • Periode: 3½ år (januar 2016 til juni 2019)
  • Budget: 98 millioner kroner
  • Støttet af Energistyrelsens EUDP-ordning med 49 millioner kroner
  • Projektansvarlig: Dansk Energi

Mads Lyngby Petersen

Seniorkonsulent, Environmental Economics

Insero Energy

 

malp@insero.com

+45 41 77 01 59

Download Vcard