TryAnE-bike_hero.jpg

Prøv1Elcykel - Demonstration af elcykler i landdistrikter

Der bliver skåret ned på de offentlige transportmidler i flere og flere landdistrikter rundt om i Danmark. Det betyder enten færre ruter eller færre daglige afgange. Det stiller omvendt større krav til beboernes egne mobilitetsforhold, men det er ikke alle, der eksempelvis har råd eller lyst til at have to biler i husholdningen. Måske den mere miljøvenlige elcykel kunne være et alternativ for nogen?

 

Elcykler som supplement til transporten på landet
Prøv1Elcykel blev initieret af Hedensted Kommune, der – ud over Hedensted by – består af flere mindre oplandsbyer. De ville gerne undersøge, om ikke elcykler kunne spille en rolle som delvis erstatning for bus- og biltransporten i landdistriktet.

 

Insero deltog med sin faglige ekspertise inden for e-mobilitet og for at indsamle og analysere testpersonernes brugerdata. Insero havde i forvejen god erfaring med dette arbejde fra Prøv1Elbil-projektet og vores Live Lab.

 

Brugervenlige og befriende men mere tidskrævende

I det etårige projekt fik fire hold brugere i Hedensted Kommune hver især stillet en elcykel med en rækkevidde på op til 50 km til rådighed. Overordnet førte projektet til en række positive tilbagemeldinger, hvor elcyklerne blev opfattet som meget brugervenlige og førte til, at folk fik cyklet mere. Samtidig fandt de borgere, der erstattede en bustur med en elcykel, det befriende ikke at være afhængig af afgangstider.

 

Til gengæld er elcyklen udfordret som transportmiddel i landdistrikterne, når det kommer til sammenligningen med bil nummer to. For fleres vedkommende vil transporttiden fordobles, ligesom det bliver mere besværligt at handle eller hente børn. Men til særlige brugsmønstre og på distancer omkring 10-15 km kan elcyklen være et godt alternativ.

Jens Christian Morell Lodberg Høj

Chief Innovator, E-Mobility

Insero

 

jclh@insero.com

+45 41 12 55 58

Download Vcard

$

hold

testpersoner

#%

testpersoner

i alt

'

ugers test

per hold