Noslone (1600x700)_hero.jpg

Videobaseret konference sikrer deltagelse

NoSlone – Nordic Sustainable Logistics Network – er et nordisk netværksprojekt inden for bæredygtig logistik. Projektet har blandt andet fokus på at skabe forretningsmuligheder via tværskandinaviske og tværindustrielle samarbejder rettet mod udviklingen af nye innovative løsninger for bæredygtig logistik.

I forbindelse med afrundingen af projektet var det blevet besluttet, at der skulle afholdes et afslutningsseminar for projektdeltagerne. Da det var svært at samle alle projektpartnere til et afslutningsseminar, besluttede Insero, der var projektledere, at lave en videobaseret konference, så partnerne kunne tilgå denne, når det passede dem.

 

Professionelle videoer 

Insero fik til opgave at filme en række oplægsholdere, som sammen skulle danne afslutningsseminar for projektet. Ud over selve videooptagelserne sørgede Insero også for, at filmene blev klippet med ens identitet, så de kunne samles til en videobaseret konference.

 

Passende projektafslutning

Da NoSlone projektet blev afsluttet, var det færdige resultat en videobaseret konference, hvor i alt seks oplægsholdere deltog. Præsentationsvideoerne blev lagt online, og interesserede parter kunne således se dem, når de havde mulighed for det. Insero havde derfor ikke brug for at samle deltagerne fysisk, men fik stadig mulighed for at lave en passende afslutning for projektet.

 

!

videobaseret

konference

&

oplægsholdere

deltog

)%!

visninger

i alt

Ronnie Ranch Hedegaard

Seniorrådgiver, Kommunikation

Insero

 

rohe@insero.com

+45 41 77 01 46

Download Vcard