Hero.png

Sådan gjorde vi Hylke Skole grøn

Skanderborg kommune vil gøre det attraktivt at bo i de små landsbyer, og derfor har kommunen en ambition om at effektivisere deres løsninger. Et vigtigt indsatsområde for kommunen er, at opvarmningen af kommunens bygninger uden for fjernvarmeområder skal være grøn og billig.

 

CO2-neutral og billig varmepumpeløsning
I samarbejde med Insero har Skanderborg Kommune valgt en vedligeholdelsesfri varmepumpeinstallation, og Hylke Skole er først med den nye løsning. Varmemodellen hedder nærvarme, og består i, at det Insero-ejede selskab Best Green køber og ejer den varmepumpe, der installeres på skolen - derefter er vi ansvarlige for vedligehold og drift af den. Varmepumpen på Hylke Skole vil reducere CO2-udledningen med 70 pct. i forhold til skolens nuværende varmeløsning, samtidig med at skolens varmeregning forventes at falde med omkring 40.000 kr. årligt.

 

Varme i nyt multihus
Den nye varmeløsning blev præsenteret til rejsegilde på den nye skole i slutningen af april 2015. Her var over 100 børn og voksne mødt frem til at se de nye faciliteter og høre mere om skolens nye energivenlige varmeløsning.

 

Varmepumpeanlægget skal stå klart, når skolen åbner dørene for eleverne i det nye skoleår.

I kommunen vil vi gerne arbejde for, at vores lokale bysamfund bliver ved med at være attraktive, men det kræver, at vi nytænker og effektiviserer vores løsninger. Med den nye nærvarme-løsning sikrer vi en billigere og nemmere drift, samtidig med at vi reducerer CO2-udledningen markant.

Jørgen Gaarde
Borgmester, Skanderborg Kommune

'*

procent

mindre CO2-udledning

!**

børn og voksne

til rejsegilde

!&

procent spares

på varmeregningen

Simon Bak Kristensen

Direktør, Best Green

 

simk@bestgreen.dk

+45 41 77 24 70

Download Vcard