Fast and efficient experience with electric vehicles for fleet owners_hero.jpg

Hurtig og effektiv erfaring med elbiler for flådeejere

Mange kommuner viser interesse for at få elbiler i flåden – ikke mindst som en del af indsatsen i forhold til at nedsætte CO2-udledningen. Hjemmeplejen er ét centralt område, hvor elbiler kunne implementeres, idet kørselsbehovene her egner sig godt til elbilernes ydeevne. Men hvordan kommer man godt i gang med en ny teknologi? Det spørgsmål stillede Region Hovedstaden…

 

4 elbiler i 14 dage
For Copenhagen Electric, der arbejder for at få flere elbiler ud på vejene i Region Hovedstaden, udviklede Insero et koncept for hurtig og effektiv erfaring med elbiler for flådeejere.

 

Her fik alle interesserede kommuner i Region Hovedstaden over 14 dage mulighed for at få stillet fire elbiler og opladningsudstyr til rådighed, så de frit kunne anvende dem efter behov og dermed få testet teknologien af i praksis.

 

Godt i gang
Insero gav introduktion til biler og opladning inden opstart og samlede efterfølgende op på forløbet og leverede en individuel rapport til hver kommune med resultaterne baseret på kørsel og brugernes oplevelser med bilerne.

 

Langt de fleste kommuner har haft stor glæde af ’hurtig og effektiv erfaring med elbiler for flådeejere’ og er således kommet et væsentligt skridt nærmere en beslutning for eller imod elbiler i flåden.

Insero har gennemført demonstration af elbiler for en række kommuner i hovedstadsregionen.
Aktiviteterne er forløbet professionelt og har mærkbart øget forståelsen for elbiler i de involverede kommuner.

Kåre Albrechtsen, Sekretariatschef, Copenhagen Electric, Region Hovedstaden

!(

kommuner

har testet elbiler

!$

dage

til at teste

"(

tusind

kilometer kørt