tertiary_blue.png

ElbilBarometret - hvad er de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved at udskifte nogle af bilerne i din flåde med elbiler?

ElbilBarometret - Et online beslutningsværktøj til flådeejere

Flere og flere kommuner og virksomheder er interesserede i at få elbiler i flåden, bl.a. som en del af indsatsen i forhold til at nedsætte CO2-udledningen. Men selvom de miljømæssige konsekvenser kan være vigtige for beslutningsprocessen, så er det i sidste ende ofte økonomiske overvejelser, der ligger til grund for den endelige investeringsbeslutning.

 

Brugervenligt beslutningsværktøj
I samarbejde med projektpartnerne Bytelab og Incentive har Insero været med til at udvikle et frit tilgængeligt og meget brugervenligt online værktøj, hvor kommuner og virksomheder hurtigt kan få et overblik over de miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved at udskifte (dele af) bilflåden med elbiler. Værktøjet hedder ElbilBarometret, og Insero har bl.a. leveret det elbilfaglige indhold i projektet.

 

ElbilBarometret.dk
elbilbarometret.dk kan enhver interesseret kommune eller virksomhed gå ind og indtaste eller uploade data om sin eksisterende vognpark, hvorefter værktøjet giver en tilbagemelding på hvor mange (og hvilke) biler, der med fordel kan udskiftes til elbiler. Hos Insero benytter vi også værktøjet som led i vores flåderådgivning.