DPU_1600x700.jpg

Kortlægning af muligheder, behov og økonomi

For at holde på arbejdspladserne og sikre fortsat udvikling af produktionserhvervene i lokalområdet og i Danmark, har Hedensted Kommune visionære planer om at etablere et stort test-, udviklings- og videncenter for fremtidens produktion. En sådan satsning kræver tunge investeringer, og de potentielle investorer udtrykte behov for et solidt grundlag at træffe beslutning ud fra.

 

Datagrundlag for svær beslutning

Insero og Signal Arkitekter fik til opgave at designe og gennemføre en forundersøgelse, der skulle dokumentere muligheder, behov, potentialer og økonomi i forbindelse med ideen om et visionært produktionsunivers i Hedensted, som har fået navnet Dansk Produktions Univers.

Dokumenterede potentielle behov og ønsker

Den endelige rapport var udarbejdet med udgangspunkt i analysearbejde, interviews med brugere og interessenter, gennemførelse af en spørgeskemaundersøgelse og afholdelse af en workshop, som dokumenterede potentielle behov og ønsker. Derudover blev fabriksbygninger analyseret med henblik på en vurdering af bygningernes tilstand og som mulig placering. Der blev også opstillet økonomi-scenarier for etablering og drift af Dansk Produktions Univers.

Rapporten blev efterfølgende præsenteret for investorer så som RealDania og Fonden Insero Horsens, og den danner nu grundlag for det videre arbejde med udviklingen og realiseringen af Dansk Produktions Univers.

!%

tusinde m2

samlet areal

#**

medarbejdere

i alt

!

forundersøgelse

gennemført

Ronnie Ranch Hedegaard

Seniorrådgiver, Kommunikation

Insero

 

rohe@insero.com

+45 41 77 01 46

Download Vcard