bumilla_1600x700_hero.jpg

Funding til forretningsmodeller

BUMILLA-projektet ’Business Model Innovation in Living Labs’ har til formål at teste og eksperimentere med forskellige forretningsmodeller for elbiler i et levende laboratorium - for dermed at understøtte udbredelsen af elbiler.

 

Professionalisér arbejdet med projektansøgningen

Insero ansøgte om BUMILLA-projektet under Marie Curies IAPP EU-program og stod ligeledes for at udforme selve ansøgningen. Da der blev givet tilsagn om funding, overtog Insero endvidere ledelsen i projektet.

 

Tilsagn om funding

Insero fik tilsagn om funding til BUMILLA-projektet, der gennemføres i et samarbejde imellem videninstitutioner og virksomheder fra bl.a. England, Sverige og Danmark. Projektet løber over fire år, og det samlede budget er på ca. seks mio. kr.

$

årigt

projekt

&

mio. kr.

i funding

!

Marie Curie IAPP

projekt