Sustainable logistics in Nordic networks_hero.jpg

Bæredygtig logistik i nordiske netværk

Transportområdet repræsenterer en stor udfordring i forhold til de nordiske landes ønsker om at reducere CO2-udledningen og øge den vedvarende energi.

 

Omvendt er det også et område med potentiale for at skabe innovation og grøn vækst, hvilket lige præcis er formålet med det fællesnordiske fundingprogram inden for energi og transport.

 

Insero projektleder på to nordiske netværksprojekter
Sammen med prominente partnere fra Sverige (Stockholms stad, Gøteborg Universitet), Norge (Grønn Bil), Finland (VTT) og Island (Icelandic New Energy) har Insero gennemført to forskellige nordiske netværksprojekter om bæredygtig logistik – begge som projektledere.

 

I SAFE Urban Logistics analyserede vi på mulighederne for at gøre logistikken i byerne bæredygtig, og her deltog også store danske virksomheder som Arla og Post Danmark. I No Slone (Nordic Sustainable Logistics Network) skabte vi et fællesnordisk netværk omkring bæredygtig logistik med fokus på tværnational inspiration igennem møder, oplæg og videndeling.

 

Innovative ideer og politiske anbefalinger
I SAFE Urban Logistics blev der genereret en række innovative ideer til, hvordan man kan optimere den urbane trafik og gøre den bæredygtig. Det udmøntede sig blandt andet i fire fremtidige scenarier for elektrisk drift i distributionen i byer samt en guide til, hvordan man kan komme i gang med e-mobilitet og intelligente logistikløsninger.

 

No Slone projektet førte til konkrete politiske anbefalinger til, hvordan de nordiske landes transportlogistik kan transformeres til at blive bæredygtig. Endelig har projekterne også givet Insero et stærkt nordisk netværk inden for området for bæredygtig logistik.  

 

Tjek vores kvartalsmæssige publikation om udvikling og tendenser på det nordiske elbilmarked

Jens Christian Morell Lodberg Høj

Team Lead, E-Mobility

Insero

 

jclh@insero.com

+45 41 12 55 58

Download Vcard

"

nordiske netværksprojekter

som projektledere

!*

nordiske projektpartnere

involveret

!"

politiske anbefalinger

i NoSlone